Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška ve školním roce 2017-2018

Kritéria hodnocení

Hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení

Praktická maturitní zkouška

Testy a zadání společné (státní) části maturitní zkoušky: Nová maturita

Jednotné zkušební schéma maturitní zkoušky: Podrobné jednotné zkušební schéma – jaro 2016

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky.

Maturita z češtiny: Didaktické testy

Ilustrační testy: Cizí jazyky