Plán exkurzí, zájezdů

Plán poznávacích zájezdů, tématických exkurzí, besed ve školním roce 2016/2017

Anglický jazyk – každoroční podzimní vzdělávací zájezd do Anglie spojený s výukou anglického jazyka (17. – 24. 9.)
Německý jazyk – Postupim a Berlín (podzim 2016)
– předvánoční Drážďany (prosinec 2016)
– vzdělávací zájezd – německy mluvící země (podzim 2017)
Český jazyk, dějepis – návštěva historické Prahy
– tematický zájezd Osvětim (podzim 2016)
Ekonomické nauky –  Poslanecká sněmovna, Senát, Úřad vlády, Kancelář prezidenta republiky,
–  Česká národní banka
– vzdělávací zájezd Holandsko, Bruggy (nejstarší burza) a Lucembursko (duben 2017)
Mezinárodní vztahy – minimum z diplomatického protokolu – společenské setkání a slavnostní oběd – 2. ročník
Sociální nauky, právo – každoroční exkurze do věznice (Rýnovice, vazební věznice Liberec, Stráž pod Ralskem)
– exkurze do Domova Maxov, návštěva Domova pro seniory a Dětského centra
– návštěva Chráněného bydlení, Azylového domu, Střediska rané péče, poradny pro mezilidské vztahy
– návštěva dobrovolnického centra krajské nemocnice Liberec, výcvikového střediska Canisterapie
– návštěva okresního soudu v Liberci, beseda s pracovníkem Probační a mediační služby
– návštěva Úřadu práce
Základy přírodních věd – návštěva IQ parku
– Planetárium – Praha
Tělesná výchova – cykloturistický týdenní jarní kurz třetích ročníků (květen 2017)
– lyžařský kurz (zima 2017)