Připravujeme exkurze a tématické zájezdy

Upřesněné termíny exkurzí a tématických zájezdů

 

17. 02. 2017 exkurze do vazební věznice P1A
10. 02. 2017 exkurze do vazební věznice P3B
23. 11. 2016 beseda  s pracovníky vězeňské služby (drogy)
15. a 16. 11. 2016 tématická exkurze Osvětim
11. 11. 2016 beseda s pracovníky vazební věznice
19. 10. 2016 tématická exkurze Praha – Karel IV
11. a 12. 10. 2016  tématická exkurze Postupim a Berlín
17. 09. – 24. 09. 2016 výukový zájezd do Anglie
prosinec    divadelní představení v Praze, vánoční Praha
prosinec    vánoční Drážďany
průběžně exkurze – senát, parlament, úřad vlády, prezidentská kancelář
průběžně     exkurze – věznice, vazební věznice, soudy, Česká národní banka
bude upřesněno    návštěva divadla Járy Cimrmana
bude upřesněno exkurze – Vyšehrad a Veletržní palác
duben 2017 tématický zájezd Holandsko, Lucembursko (nejstarší burza)
podzim 2017 týden v německy mluvících zemích