Třídní vyučující

Třídní vyučující pro školní rok 2016/2017

Třída Třídní vyučující Zastupující třídního učitele
P1A Mgr. Lucie Látrová Ing. Dana Slatinská
P1B Ing. Dana Slatinská PhDr. Lenka Doležalová
P2A Mgr. Dana Kubáčková Ing. Vlasta Straková
P2B Ing. Vlasta Straková Mgr. František Buriánek
P3A Mgr. Jana Havlištová Ing. Kvetoslava Maryšková
P3B Ing. Kvetoslava Maryšková Mgr. Dana Kubáčková
P3C PhDr. Lenka Doležalová PhDr. Jaroslava Pauchová
P4A PhDr. Jaroslava Pauchová Mgr. Jana Havlištová
P4B Ing. Iveta Kubistová Mgr. Lada Vlčková
P4C Mgr. Lada Vlčková Ing. Iveta Kubistová