Zahájení nového školního roku 2017/2018

04. 09.  zahájení školního roku  
            8,00  2. až 4. ročník  
           10,00 1. ročník
11. – 14. 09.   poznávací exkurze – Německo + Švýcarsko
16. 09. – 23. 09.   výukový zájezd Anglie
15. 09.   opravný termín praktické maturitní zkoušky
18. 09.   náhradní a opravný termín ústní maturitní zkoušky