Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

naleznete v části Pro uchazeče – Přijímací řízení