NAŘÍZENÍ Z KHS

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice v Liberci ze dne 2. 10. 2020. Z opatření vyplývá, že na celém území Libereckého kraje všechny školy pokračují ve standardní výuce, a to s výjimkou zpěvu a tělocviku.