Plán práce

 

1. pololetí školního roku 2022/2023

září 2022 1. 9. Zahájení školního roku: 8:00 – 4. ročník 9:00 – 3. ročník 10:00 – 2. ročník 11:00 – 1. ročník
  1. 9. – 6. 9. Maturitní zkoušky – náhradní termín, didaktické testy CERMAT 
  7. 9. Náhradní termín praktické maturitní zkoušky 
  12. 9. Ústní maturitní zkoušky – náhradní termín P4B
  13. 9. Ústní maturitní zkoušky – náhradní termín P4A a P4C
říjen 2022 26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny
  28. 10. Státní svátek
listopad 2022 8. 11. Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
  10. 11. Třídní schůzky (od 16,30 hodin)
  21. 11. – 2. 12. Odborná praxe – P4
prosinec 2022 23. 12. – 2. 1. 2021 Vánoční prázdniny
leden 2023 3. 1. (úterý) Začátek vyučování po vánočních prázdninách
  26. 1. Klasifikační porada za 1. pololetí 
  28. 1. Reprezentační ples
  31. 1. Vysvědčení za první pololetí 2022/2023

 

 

2. pololetí školního roku 2022/2023

 únor 2023 3. 2. Jednodenní pololetní prázdniny
  9. 2. Den otevřených dveří
  20. 2. – 26. 2. Jarní prázdniny
 březen 2023 do 1. 3. Termín doručení přihlášek ze ZŠ – uchazeči
 duben 2023 3. 4. a  5. 4. Písemné maturitní zkoušky český jazyk a cizí jazyk
  6. 4.  Velikonoční prázdniny
  13. 4. 1. řádný termín přijímacích zkoušek
  14. 4. 2. řádný termín přijímacích zkoušek
  25. 4. Klasifikační porada za 3. čtvrtletí, závěrečná klasifikační porada P4
  26. 4. Praktická maturitní zkouška
  27. 4. Třídní schůzky (od 16,30 hodin)
  28. 4. Vydávání vysvědčení – P4
 květen 2023 2. 5. – 5. 5. Didaktické testy CERMAT – P4
  od 16. 5. – bude upřesněno Ústní maturitní zkoušky – P4A, P4B, P4C
  9. 5 – 26. 5. Praxe – P3
  10. 5. 1. náhradní termín přijímacích zkoušek
  11. 5. 2. náhradní termín přijímacích zkoušek
  15. 5 – 2. 6. Praxe – P2
 červen 2023 5. – 9. 6. Cykloturistický kurz – P3
  bude upřesněno Postupové testy –  P2, P3
  28. 6. Závěrečná klasifikační porada
  29. 6. Sportovní den
  30. 6. Vydávání vysvědčení

  Hlavní prázdniny trvají od  1. července 2023 do 3. září 2023. Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.