PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – aktualizováno

Škola bude konat jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATEM.

            Nejpozději 14 dní před konáním př. zkoušky uchazeči obdrží pozvánku k př. zkoušce.

Datum konání jednotné přijímací zkoušky, která se bude konat formou písemného testu z matematiky a z českého jazyka, je stanoven:

1. termín                                 pondělí 3. května 2021 (školy uvedené v 1. pořadí),

2. termín                                 úterý     4. května 2021 (školy uvedené ve 2. pořadí),

náhradní termín                      2. června a 3. června 2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci se však může stát, že MŠMT ČR termíny k př. zkouškám či podobu zkoušek změní.