Učebnice

Učebnice pro první ročník je možné koupit od pondělí 4. září 2017 v pokladně školy.

Sada pro 2. cizí jazyk NJ: 2 082,- Kč
Sada pro 2. cizí jazyk RJ: 2 001,- Kč