Ukončení školního roku 2019/2020

22. června 2020 – ukončen zápis známek do Bakalářů
24. června 2020 – klasifikační porada
26. června 2020 – vysvědčení
        P1   8,00 hod.
        P2   9,00 hod.
        P3   10,00 hod.
29. – 30. června 2020 – ředitelské volno