Plán práce

 

1. pololetí školního roku 2019/2020

září 2019 2. 9. Zahájení školního roku:
8:00 – 2. až 4. ročník
10:00 – 1. ročník
  2. 9. – 6. 9. Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín, didaktické testy, písemná práce CERMAT
  7. 9. – 14. 9. Výukový zájezd Anglie
  10. 9. Náhradní termín praktické maturitní zkoušky
  16 .9. Ústní maturitní zkoušky – náhradní a opravný termín P4B
  17 .9. Ústní maturitní zkoušky – náhradní a opravný termín P4A
říjen 2019 1. 10.- 2. 10. Tematická exkurze Krakov – Osvětim
  28. 10. Státní svátek
  29. 10. a 30. 10. Podzimní prázdniny
listopad 2019 5. 11. Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
  7. 11. Třídní schůzky (od 16,30 hodin)
  termín bude upřesněn Tematická exkurze – muzeum Policie ČR, Česká národní banka
  18. 11. – 29. 11. Odborná praxe P4
prosinec 2019 13. 12. Den otevřených dveří (od 10,00 do 16,00 hodin)
  termíny budou upřesněny Vánoční trhy Praha, vánoční trhy Drážďany,
dějepisná exkurze
  23. 12. – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny
leden 2020 6. 1. Začátek vyučování po vánočních prázdninách
  28. 1. Klasifikační porada za 1. pololetí 
  31. 1. Jednodenní pololetní prázdniny

 

 

2. pololetí školního roku 2019/2020

 únor 2020 22. 2. Reprezentační ples školy
 březen 2020 do 1. 3. Uchazeči: termín doručení přihlášek ze ZŠ
  9. 3. – 15. 3. Jarní prázdniny
  29. 3. – 3. 4. Za poznáním historie: Amsterdam
duben 2020 8. 4. Maturitní písemná práce CERMAT
  9. 4. a 10. 4. Velikonoční prázdniny
  14. 4. a 15. 4. Přijímací zkoušky do prvních ročníků
  21. 4. Praktická maturitní zkouška
  21. 4. Klasifikační porada za 3. čtvrtletí, závěrečná
klasifikační porada P4
  23. 4. Třídní schůzky (od 16,30 hodin)
  24. 4. Vysvědčení P4
  30. 4. Maturitní písemná práce CERMAT
květen 2020 1. 5. Státní svátek
  4. 5. – 10. 5. Didaktické testy, písemné práce CERMAT – P4
  8. 5. Státní svátek
  4. 5. – 22. 5. Odborná praxe P3
  11. 5. – 29. 5. Odborná praxe P2
  13. 5. – 14. 5. Přijímací zkoušky do prvních ročníků (náhradní termíny)
  18. 5. – 29. 5. Ústní maturitní zkoušky P4A, P4B
červen 2020 1. 6. – 5. 6. Cykloturistický kurz P3
  bude upřesněno  Postupové testy P1, P2, P3
  25. 6. Závěrečná klasifikační porada
  30. 6. Vydávání vysvědčení

 

Orientační plán práce bude průběžně doplňován exkurzemi, např. do České národní banky, Senátu, Úřadu vlády, vazební věznice Liberec, věznice Rýnovice, věznice Stráže pod Ralskem, Domova Maxov atd. Dále plánujeme např. prohlídku Stavovského divadla, prohlídku Vyšehradu atd.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy  1. července do pondělí  31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.