Plán práce

 

1. pololetí školního roku 2018/2019

září 2018 3. 9. Zahájení školního roku:
8:00 – 2. a 3. ročník
9:00 – 4. ročník
10:00 – 1. ročník
  3. 9. – 7. 9. Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín, didaktické testy, písemná práce CERMAT
  8. 9. – 15. 9. Výukový zájezd Anglie
  12. 9. Náhradní termín praktické maturitní zkoušky
  17 .9. Ústní maturitní zkoušky – náhradní a opravný termín
  28. 9. Státní svátek
říjen 2018 2. 10.- 4. 10 Za krásami Moravy a Vídně
  29. 10. a 30. 10. Podzimní prázdniny
    Tematická exkurze Osvětim
listopad 2018 6. 11. Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
  8. 11. Třídní schůzky (od 16,30 hodin)
  termín bude upřesněn Tematická exkurze – muzeum Policie ČR
  19. 11. – 30. 11. Odborná praxe P4
prosinec 2018 14. 12. Den otevřených dveří (od 10,00 do 16,00 hodin)
  termíny budou upřesněny Vánoční trhy Praha, vánoční trhy Drážďany,
dějepisná exkurze
  22. 12. – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny
leden 2019 3. 1. Začátek vyučování po vánočních prázdninách
  5. 1. Reprezentační ples 
  29. 1. Klasifikační porada za 1. pololetí 

 

 

2. pololetí školního roku 2018/2019

 únor 2019 1. 2. Jednodenní pololetní prázdniny
 březen 2019 do 1. 3. Uchazeči: termín doručení přihlášek ze ZŠ
  4. 3. – 10. 3. Jarní prázdniny
  termín bude upřesněn Za poznáním historie: Řím, Vatikán, Florencie
duben 2019 18. 4. Velikonoční prázdniny
  termín bude upřesněn Maturitní písemná práce CERMAT z českého jazyka
  termín bude upřesněn Přijímací zkoušky do prvních ročníků
  24. 4. Klasifikační porada za 3. čtvrtletí, závěrečná
klasifikační porada P4
  25. 4. Praktická maturitní zkouška
  25. 4. Třídní schůzky (od 16,30 hodin)
  30. 4. Vysvědčení P4
květen 2019 1. 5. Státní svátek
  2. 5. – 10. 5. Didaktické testy, písemné práce CERMAT – P4
  8. 5. Státní svátek
  6. 5. – 24. 5. Odborná praxe P3
  13. 5. – 31. 5. Odborná praxe P2
  16. 5. – 31. 5. Ústní maturitní zkoušky P4A, P4B
  termín bude upřesněn Tematická exkurze – Muzeum hl. města Prahy
červen 2019 3. 6. – 7. 6. Cykloturistický kurz P3
  bude upřesněno  Postupové testy P2, P3
  24. 6. Závěrečná klasifikační porada
  28. 6. Vydávání vysvědčení, ukončení vyučování

 

Orientační plán práce bude průběžně doplňován exkurzemi, např. do České národní banky, Senátu, Úřadu vlády, vazební věznice Liberec, věznice Rýnovice, věznice Stráže pod Ralskem, Domova Maxov atd. Dále plánujeme např. prohlídku Stavovského divadla, prohlídku Vyšehradu atd.

 

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2018 do neděle  1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.