Plán práce

 

1. pololetí školního roku 2022/2023

září 2022 1. 9. Zahájení školního roku:
8:00 – 4. ročník
9:00 – 3. ročník
10:00 – 2. ročník
11:00 – 1. ročník
  1. 9. – 6. 9. Maturitní zkoušky – náhradní termín, didaktické testy CERMAT 
  7. 9. Náhradní termín praktické maturitní zkoušky 
  12. 9. Ústní maturitní zkoušky – náhradní termín P4B
  13. 9. Ústní maturitní zkoušky – náhradní termín P4A a P4C
říjen 2022 26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny
  28. 10. Státní svátek
listopad 2022 8. 11. Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
  10. 11. Třídní schůzky (od 16,30 hodin)
  21. 11. – 2. 12. Odborná praxe – P4
prosinec 2022 23. 12. – 2. 1. 2021 Vánoční prázdniny
leden 2023 3. 1. (úterý) Začátek vyučování po vánočních prázdninách
  26. 1. Klasifikační porada za 1. pololetí 
  28. 1. Reprezentační ples

 

 

2. pololetí školního roku 2022/2023

 únor 2023 3. 2. Jednodenní pololetní prázdniny
  9. 2. Den otevřených dveří
  20. 2. – 26. 2. Jarní prázdniny
 březen 2023 do 1. 3. Termín doručení přihlášek ze ZŠ – uchazeči
 duben 2023 bude upřesněno Písemné maturitní zkoušky český jazyk a cizí jazyk
  6. 4.  Velikonoční prázdniny
  11. 4. – 28. 4. První kolo přijímacího řízení – stanoví MŠMT
  25. 4. Klasifikační porada za 3. čtvrtletí, závěrečná
klasifikační porada P4
  26. 4. Praktická maturitní zkouška
  27. 4. Třídní schůzky (od 16,30 hodin)
  28. 4. Vydávání vysvědčení – P4
 květen 2023 2. 5. – 5. 5. Didaktické testy CERMAT – P4
  od 17. 5. – bude upřesněno Ústní maturitní zkoušky – P4A, P4B, P4C
  9. 5 – 26. 5. Praxe – P3
  15. 5 – 1. 6. Praxe – P2
 červen 2023 5. – 9. 6. Cykloturistický kurz – P3
  bude upřesněno Postupové testy – P1, P2, P3
  28. 6. Závěrečná klasifikační porada
  29. 6. Sportovní den
  30. 6. Vydávání vysvědčení

 

Hlavní prázdniny trvají od  1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.