Plán práce

 

1. pololetí školního roku 2021/2022

září 2021 1. 9. Zahájení školního roku:
8:00 – 2. ročník
9:00 – 3. ročník
10:00 – 4. ročník
11:00 – 1. ročník
  1. 9. – 3. 9. Maturitní zkoušky – náhradní termín, didaktické testy 
  6. 9. Náhradní termín praktické maturitní zkoušky P4B
  7. 9. Ústní maturitní zkoušky – náhradní termín P4B
  28. 9. Státní svátek
říjen 2021 28. 10. Státní svátek
  27. 10. a 29. 10. Podzimní prázdniny
listopad 2021 2. 11. Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
  4. 11. Třídní schůzky (od 16,30 hodin)
  15. 11. – 26. 11. Odborná praxe – P4
prosinec 2021 16. 12. přesunuto na 10.2.2022 Den otevřených dveří (od 9,00 do 16,00 hodin)
  23. 12. – 2. 1. 2021 Vánoční prázdniny
leden 2022 3. 1. Začátek vyučování po vánočních prázdninách
  27. 1. Klasifikační porada za 1. pololetí 
  31. 1. Vydávání vysvědčení

 

 

2. pololetí školního roku 2021/2022

 únor 2022 4. 2. Jednodenní pololetní prázdniny
  14. 2. – 20. 2. Jarní prázdniny
 březen 2022 do 1. 3. Termín doručení přihlášek ze ZŠ – uchazeči
  12. 3. Reprezentační ples školy
 duben 2022 bude upřesněno Praktická maturitní zkouška
  12. 4. 1. termín přijímacích zkoušek – uchazeči
  13. 4. 2. termín přijímacích zkoušek – uchazeči
  14. 4.  Velikonoční prázdniny
  26. 4. Klasifikační porada za 3. čtvrtletí, závěrečná
klasifikační porada P4
  28. 4. Třídní schůzky (od 16,30 hodin)
 květen 2022 2. 5. – 4. 5. Didaktické testy CERMAT – P4
  10. 5. – 11. 5. Náhradní termín přijímacích zkoušek – uchazeči
  17. 5. – 31. 5. Ústní maturitní zkoušky – P4A, P4B, P4C
  9. 5. – 12. 5. Cykloturistický kurz – P3
  16. 5. – 3. 6. Praxe – P2
  23. 5. – 10. 6. Praxe – P3
 červen 2022 bude upřesněno Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  bude upřesněno Postupové testy – P1, P2, P3
  28. 6. Závěrečná klasifikační porada
  30. 6. Vydávání vysvědčení

 

Orientační plán práce bude průběžně doplňován exkurzemi, přednáškami, projektovými dny. Záležet však bude na dodržování pravidel pro mimořádné situace spojené s onemocněním covid-19, kdy je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku  1. července 2022 do středy  31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.