Plán práce

 

1. pololetí školního roku 2020/2021

září 2020 1. 9. Zahájení školního roku:
8:00 – 2. a 4. ročník
9:00 – 3. ročník
10:00 – 1. ročník
  1. 9. – 4. 9. Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín, didaktické testy, písemná práce CERMAT
  7. 9. Náhradní termín praktické maturitní zkoušky P4A
  8. 9. Ústní maturitní zkoušky – náhradní a opravný termín P4A
říjen 2020 28. 10. Státní svátek
  29. 10. a 30. 10. Podzimní prázdniny
listopad 2020 3. 11. Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
  5. 11. Třídní schůzky (od 16,30 hodin)
  16. 11. – 27. 11. Odborná praxe P4
prosinec 2020 17. 12. Den otevřených dveří (od 10,00 do 16,00 hodin)
  23. 12. – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
leden 2021 4. 1. Začátek vyučování po vánočních prázdninách
  21. 1. Den otevřených dveří (od 10,00 do 16,00 hodin)
  26. 1. Klasifikační porada za 1. pololetí 
  29. 1. Jednodenní pololetní prázdniny

 

 

2. pololetí školního roku 2020/2021

 únor 2021 1. 2. – 5. 2. Jarní prázdniny
  27. 2. Reprezentační ples školy
 březen 2021 do 1. 3. Uchazeči: termín doručení přihlášek ze ZŠ
 duben 2021 bude upřesněno Praktická maturitní zkouška
  1. 4.  Velikonoční prázdniny
  2. 4. Velikonoční svátek
  27. 4. Klasifikační porada za 3. čtvrtletí, závěrečná
klasifikační porada P4
  29. 4. Třídní schůzky – informace o prospěchu u třídních vyučujících
 květen 2021 3. 5. – 4. 5. Jednotné přijímací zkoušky do prvních ročníků
  24. 5. – 26. 5. Didaktické testy CERMAT P4
  bude upřesněno Ústní maturitní zkoušky P4A, P4B
 červen 2021 2. 6. – 3. 6. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  bude upřesněno Postupové testy P1, P2, P3
  28. 6. Závěrečná klasifikační porada
  30. 6. Vydávání vysvědčení

 

Orientační plán práce bude průběžně doplňován exkurzemi, přednáškami, projektovými dny. Záležet však bude na dodržování pravidel pro mimořádné situace spojené s onemocněním covid-19, kdy je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 

Hlavní prázdniny budou trvat od středy  1. července do pondělí  31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.