Praxe

Odborná praxe

Důležitým partnerem pro doplnění znalostí a dovedností v odborné složce vzdělávání jsou budoucí zaměstnavatelské organizace pro příslušnou oblast uplatnění absolventů.

Délka praxe:

  • ve druhém a třetím ročníku studia v délce patnácti pracovních dnů,
  • čtvrtém ročníku studia v délce deseti pracovních dnů.

Příklady pracovišť, kde se vykonávají odborné praxe