Ubytování a stravování

Střední škola právní je svého druhu jediná v republice, má tedy celostátní působnost, a proto jednou z důležitých otázek je zajištění stravování a pobyt našich žáků v Liberci.

Obědy jsou zajišťovány ve školní výdejně v budově školy s možností výběru ze dvou připravovaných jídel. Cena za jeden oběd od 1. září 2023: 45,- Kč

Pro zájemce je v dostatečné kapacitě zajištěno ubytování v domově mládeže (včetně stravování – snídaně a večeře).