Plán exkurzí, zájezdů

 

Plán poznávacích zájezdů, tématických exkurzí, besed ve školním roce 2017/2018

Anglický jazyk – každoroční podzimní vzdělávací zájezd do Anglie spojený s výukou anglického jazyka (18. – 23. 9. 2017)
Německý jazyk – 11. 9. – 15. 9 2017
– poznávací exkurze Německo + Švýcarsko
– předvánoční Drážďany (prosinec 2017)
Český jazyk, dějepis – návštěva historické Prahy
Ekonomické nauky –  Poslanecká sněmovna, Senát, Úřad vlády, Kancelář prezidenta republiky – exkurze,
–  Česká národní banka – exkurze
–  Policejní muzeum – exkurze
– vzdělávací zájezd Krakow (prosinec 2017)
Mezinárodní vztahy – minimum z diplomatického protokolu – společenské setkání a slavnostní oběd – 2. ročník,
jaro 2018
Sociální nauky, právo – každoroční exkurze do věznice (Rýnovice, vazební věznice Liberec, Stráž pod Ralskem)
– exkurze do Domova Maxov, návštěva Domova pro seniory a Dětského centra
– návštěva Chráněného bydlení, Azylového domu, Střediska rané péče, poradny pro mezilidské vztahy
– návštěva dobrovolnického centra krajské nemocnice Liberec, výcvikového střediska Canisterapie
– návštěva okresního soudu v Liberci, beseda s pracovníkem Probační a mediační služby
– návštěva Úřadu práce
Základy přírodních věd – návštěva IQ parku
– Planetárium – Praha
Tělesná výchova – cykloturistický týdenní jarní kurz třetích ročníků (červen 2018)

V případě zájmu:
Caorle – ozdravný pobyt, konec června 2018,
Barcelona či Řím – duben 2018