Plán exkurzí, zájezdů

 

Plán poznávacích zájezdů, tématických exkurzí, besed ve školním roce 2018/2019

Anglický jazyk – každoroční podzimní vzdělávací zájezd do Anglie spojený s výukou anglického jazyka (8. – 15. 9. 2018)
Německý jazyk – 2. 10. – 4. 10 2018
– za krásami Moravy a Vídně
– předvánoční Drážďany (prosinec 2018)
Společenské vědy – za poznáním historie: Řím, Vatikán, Florencie (jaro 2019)
– tematická exkurze Osvětim (podzim 2018)
– muzeum Policie ČR – exkurze
– Muzeum hlavního města Prahy
Český jazyk, dějepis – návštěva historické Prahy
– prohlídka Stavovského divadla, Vyšehrad
Ekonomické nauky – Poslanecká sněmovna, Senát, Úřad vlády, Kancelář prezidenta republiky – exkurze
– Česká národní banka – exkurze
Mezinárodní vztahy – minimum z diplomatického protokolu – společenské setkání a slavnostní oběd – 2. ročník,
jaro 2019
Sociální nauky, právo – každoroční exkurze do věznice (Rýnovice, vazební věznice Liberec, Stráž pod Ralskem),
– exkurze do Domova Maxov, návštěva Domova pro seniory a Dětského centra,
– návštěva Chráněného bydlení, Azylového domu, Střediska rané péče, poradny pro mezilidské vztahy,
– návštěva okresního soudu v Liberci, beseda s pracovníkem Probační a mediační služby, výcvikové středisko Canisterapie, návštěva Úřadu práce, návštěva dobrovolnického centra krajské nemocnice v Liberci
Základy přírodních věd – návštěva IQ parku
– Planetárium – Praha
Tělesná výchova – cykloturistický týdenní jarní kurz třetích ročníků (červen 2019)