Plán exkurzí, zájezdů

 

Plán poznávacích zájezdů, tématických exkurzí, besed 

Německý jazyk – předvánoční Drážďany
Společenské vědy – za poznáním historie Prahy, předvánoční Praha
– za poznáním historie Moravy
     – Znojmo, exkurze Dukovany 
– tematická exkurze Osvětim 
– muzeum Policie ČR – exkurze
– Muzeum hlavního města Prahy
Český jazyk, dějepis – návštěva historické Prahy
– prohlídka Stavovského divadla, Vyšehrad,
   návštěva divadelního představení Praha
Ekonomické nauky – Poslanecká sněmovna, Senát, Úřad vlády, Kancelář prezidenta republiky – exkurze
– Česká národní banka – exkurze
Sociální nauky, právo – každoroční exkurze do věznice (Rýnovice, vazební věznice Liberec, Stráž pod Ralskem),
– exkurze do Domova Maxov, návštěva Domova pro seniory a Dětského centra,
– návštěva Chráněného bydlení, Azylového domu, Střediska rané péče, poradny pro mezilidské vztahy,
– návštěva okresního soudu v Liberci, beseda s pracovníkem Probační a mediační služby, výcvikové středisko Canisterapie, návštěva Úřadu práce, návštěva dobrovolnického centra krajské nemocnice v Liberci
– protidrogová prevence, prevence kyberšikany
– beseda domácí násilí s PČR
Základy přírodních věd – návštěva IQ parku
Tělesná výchova – cykloturistický týdenní jarní kurz třetích ročníků