Platba školného

Platba školného převodem na účet:

ČSOB Liberec
číslo účtu: 214161221/0300
variabilní symbol: 602x (místo x se napíše ročník, např. 6021 pro první ročník, atd.)
specifický symbol: datum narození žáka
konstantní symbol: 0558
Částka 6 500,- Kč (1. pololetí do 15. 9. 2020, 2. pololetí do 15. 2. 2021)

Poplatky při vydávání druhopisů a potvrzení o studiu