Platba školného

Platba školného převodem na účet:

ČSOB Liberec
číslo účtu: 214161221/0300
variabilní symbol: 602
specifický symbol: datum narození žáka – rok, den, měsíc (např. 20050101 = 1.1.2005)
konstantní symbol: 0558

Školné pro školní rok 2023/24: 17 000 Kč (8 500 Kč do 15. 9. , 8 500 Kč do 15. 2. příslušného kalendářního roku)

Do poznámky napište jméno žáka

Poplatky při vydávání druhopisů a potvrzení o studiu