Školní dokumenty

NOVÝ PROJEKT

Inovativní vzdělávání

PROJEKT

Zapojení se do projektu NAKAP LK II


Inovace vzdělávání

________________________________

Distanční výuka

Inspekční zpráva

ICT plán 2020/2025

Výroční zpráva o škole 2022/2023

Kamerový systém

Školní řád 2023/2024

Provozní řád školy 2023/2024

Dlouhodobá koncepce školy 2023-2028

GDPR

 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

 

Od 1. září 2023 počínaje 1. ročníkem:

Právní činnost se zaměřením na hospodářskou kriminalitu

 

Od 1. září 2022 počínaje 1. ročníkem:

Právní činnost se zaměřením sociálním
Právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy

 

Od 1. září 2020 počínaje 1. ročníkem (dobíhající):

Právní činnost se zaměřením sociálním
Právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy