Školní dokumenty

Inspekční zpráva

ICT plán 2020/2025

Výroční zpráva o škole 2019/2020

Školní řád

Provozní řád

GDPR

 

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Od 1. září 2020 počínaje 1. ročníkem:

Právní činnost se zaměřením sociálním
Právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy

 

Dobíhající ŠVP:

Právní činnost se zaměřením sociálním
Právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy

Dodatek ŠVP – maturitní zkouška
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Projekt
Inovace vzdělávání