Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2024 / 2025

DATUM JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Řádný termín

1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Náhradní termín

1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Škola bude konat jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATEM.

            Nejpozději 14 dní před konáním př. zkoušky uchazeči obdrží pozvánku k přijímací zkoušce.

___________________________________________________

Závazná příloha přihlášky ke studiu – prioritizace ŠVP

Informace MŠMT

Přihláška ke studiu 

POTVRZENÍ OD LÉKAŘE ŠKOLA NEVYŽADUJE

Kritéria přijetí uchazečů pro školní rok 2024 / 2025

Žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce

Žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka