Přijímací řízení

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníků školního roku 2022/2023
– viz. směrnice a kritéria přijetí ke studiu

Škola bude konat jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATEM.

            Nejpozději 14 dní před konáním př. zkoušky uchazeči obdrží pozvánku k přijímací zkoušce.

 

Datum konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven:

  1. termín    12. dubna 2022 (školy uvedené v 1. pořadí),
  2. termín    13. dubna 2022 (školy uvedené ve 2. pořadí),

náhradní termín            10. a 11. května 2022.

Na přihlášce je nutné zakroužkovat termín.

 

Odvolání proti nepřijetí

Uchazeči o DOMOV MLÁDEŽE