Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023 / 2024

Výsledky přijímacího řízení

 

 

Škola bude konat jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATEM.

            Nejpozději 14 dní před konáním př. zkoušky uchazeči obdrží pozvánku k přijímací zkoušce.

Souhlas se zasláním pozvánky k přijímacímu řízení e-mailem

Datum konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven:

  1. termín    13. dubna 2023 (školy uvedené v 1. pořadí),
  2. termín    14. dubna 2023 (školy uvedené ve 2. pořadí)

 

Návod na vyplnění přihlášky z CERMATu

Přihláška ke studiu – formát pdf

Přihláška ke studiu – formát xlsx

POTVRZENÍ OD LÉKAŘE ŠKOLA NEVYŽADUJE

 

Kritéria přijetí uchazečů pro školní rok 2023/2024

 

Žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce

Žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka

 

Odvolání proti nepřijetí