Přijímací řízení

 

Aktuální informace:

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Odvolání proti nepřijetí

 

Uchazeči o DOMOV MLÁDEŽE
Přihláška
Přihláška ke stravování
Příloha přihlášky
Pokyny k nástupu
Příloha pokynů k  nástupu
Souhlasy pro žáky
Inkaso

Mimořádné opatření COVID

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníků školního roku 2021/2022

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníků a kritéria přijetí 2021/2022

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Škola bude konat jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATEM.

            Nejpozději 14 dní před konáním př. zkoušky uchazeči obdrží pozvánku k př. zkoušce.

 

Datum konání jednotné přijímací zkoušky, která se bude konat formou písemného testu z matematiky a z českého jazyka, je stanoven:

  1. termín pondělí 3. května 2021 (školy uvedené v 1. pořadí),
  2. termín úterý   4. května 2021 (školy uvedené ve 2. pořadí),

náhradní termín                      2. června a 3. června 2021.

 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci se však může stát, že MŠMT ČR termíny k př. zkouškám či podobu zkoušek změní.

 

 

_____________________________________________________

Nové určení časového rozvrhu přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška – informace CERMAT

Časový rozvrh přijímacích zkoušek

Informace pro uchazeče