Přijímací řízení

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023 / 2024

Škola bude konat jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATEM.

            Nejpozději 14 dní před konáním př. zkoušky uchazeči obdrží pozvánku k přijímací zkoušce.

Datum konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven:

  1. termín    13. dubna 2023 (školy uvedené v 1. pořadí),
  2. termín    14. dubna 2023 (školy uvedené ve 2. pořadí),

 

            

Na přihlášce je nutné zakroužkovat termín.

Odvolání proti nepřijetí

Uchazeči o DOMOV MLÁDEŽE