Úspěšní absolventi

Příklady úspěšných absolventů naší školy naleznete zde.

Pochvala z praxe:

Dobrý den pane řediteli,
skutečně musím pochválit skupinu vašich studentů, kteří vykonávali
odbornou praxi v období od 23.11. – 4.12. na OSSZ Liberec
jmenovitě Vojtěch F., Kateřina H., Kristýna V., Karolína K. a Pavla Š.

Vážím si jejich aktivního přístupu, ochoty, praktičnosti, spolupráce a
vystupování.

I v porovnání se studenty z obchodní akademie či ekonomické školy, tato
skupina byla nesrovnatelně lepší

S pozdravem

Ing. Jiří Voldřich
vedoucí oddělení OSVČ
OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ LIBEREC