EU – OP VK

EU peníze středním školám

Projekt EU peníze středním školám je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OP VK). Jeho cílem je zlepšení podmínek vzdělávání na středních školách,
přičemž se podporují především oblasti českého školství, které jsou dlouhodobě hodnoceny jako problémové. Finanční podpora se vztahuje pouze na školy sídlící mimo hlavní město Prahu.

Naše škola realizuje tyto oblasti a šablony:
II/3 – Metodický kurz pro učitele cizích jazyků,
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo dalším vzděláváním pedagogických pracovníků, dále tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů s využitím ICT.

Publicita ve škole:
Plakát (ke stažení zde) s publicitou o projektu EU peníze školám je umístěn v přízemí školy, ve vstupní chodbě.