Studijní obory

Veřejnosprávní činnost 68 – 43 – M / 01

 

Školní vzdělávací program I – Právní činnost se zaměřením sociálním

Školní vzdělávací program II – Právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Zakončení studia: maturitní zkouška

Školné: hrazeno žákem (ve školním roce 2020/2021 ve výši 13 000,- Kč za rok)

Řada absolventů školních vzdělávacích programů pokračuje ve studiu na vysokých školách, zejména na právnických, pedagogických, ekonomických fakultách, případně studují sociální práci, filozofii, sociologii, psychologii, sportovní management aj.