Maturitní zkoušky

 

Základní informace – MATURITA 2023

MATURITNÍ KALENDÁŘ 2022

HARMONOGRAM maturit 2022 – 2023

_______________________________

 

CERMAT – informace opatření MŠMT

Maturitní zkouška ve školním roce  2022 – 2023

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení

Praktická maturitní zkouška

Testy a zadání společné (státní) části maturitní zkoušky z předchozích let

Maturita z češtiny: Didaktické testy