Maturitní zkoušky

Základní informace – MATURITA 2020

Harmonogram maturitních zkoušek – jarní termín 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2020 – 2021

Kritéria hodnocení

Hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení

Praktická maturitní zkouška

Testy a zadání společné (státní) části maturitní zkoušky: Nová maturita

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky.

Maturita z češtiny: Didaktické testy

Ilustrační testy: Cizí jazyky