Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky – jaro 2024

P4A
20.5. – pondělí
21.5. – úterý
22.5. – středa
23.5. – čtvrtek

P4B
27.5. – pondělí
28.5. – úterý
29.5. – středa
30.5. – čtvrtek

P4C
16.5. – čtvrtek
17.5. – pátek

Harmonogram maturitních zkoušek – jarní termín 2024

Maturitní zkouška ve školním roce 2023 – 2024

_______________________________

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Praktická maturitní zkouška

Struktura ústní zkoušky z českého jazyka

Testy a zadání společné (státní) části maturitní zkoušky z předchozích let

Maturita z češtiny: Didaktické testy