Maturitní zkoušky

Základní informace – MATURITA 2021

Dodatek k MZ – opatření MŠMT

HARMONOGRAM maturit – jaro 2021

CERMAT – informace opatření MŠMT

MATURITNÍ KALENDÁŘ

Maturitní zkouška ve školním roce  2021 – 2022

Kritéria hodnocení

Hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení

Praktická maturitní zkouška

Testy a zadání společné (státní) části maturitní zkoušky z předchozích let

Maturita z češtiny: Didaktické testy