Maturitní zkoušky

 

Základní informace – MATURITA 2022

MATURITNÍ KALENDÁŘ 2022

HARMONOGRAM maturit – jaro 2022

_______________________________

 

CERMAT – informace opatření MŠMT

Maturitní zkouška ve školním roce  2021 – 2022

Kritéria hodnocení profilových zkoušek

Hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení

Praktická maturitní zkouška

Testy a zadání společné (státní) části maturitní zkoušky z předchozích let

Maturita z češtiny: Didaktické testy