Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky P4A a P4B

P4B
úterý 9. červen 2020
středa 10. červen 2020
čtvrtek 11. červen 2020
pátek 12. červen 2020

P4A
pondělí 15. červen 2020
úterý 16. červen 2020
středa 17. červen 2020
čtvrtek 18. červen 2020

Maturitní komise

Základní informace – MATURITA 2020

Harmonogram maturitních zkoušek – jarní termín 2020

Maturitní zkouška ve školním roce 2019-2020

Kritéria hodnocení

Hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení

Praktická maturitní zkouška

Testy a zadání společné (státní) části maturitní zkoušky: Nová maturita

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky.

Maturita z češtiny: Didaktické testy

Ilustrační testy: Cizí jazyky