PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – aktualizováno

Škola bude konat jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATEM.             Nejpozději 14 dní před konáním př. zkoušky uchazeči obdrží pozvánku k př. zkoušce. Datum konání jednotné přijímací zkoušky, která se bude konat formou písemného testu z matematiky a z českého jazyka, je stanoven: 1. Číst dále…

NAŘÍZENÍ Z KHS

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice v Liberci ze dne 2. 10. 2020. Z opatření vyplývá, že na celém území Libereckého kraje všechny školy pokračují ve standardní výuce, a to s výjimkou zpěvu a tělocviku.

DISTANČNÍ VÝUKA

Vzhledem k nařízené karanténě řady vyučujících bude v úterý 29. 9. 2020probíhat výuky distančně. Vyučovat se bude podle rozvrhu.Během úterý dopoledne se rozhodne, zda bude distanční vyučovánípokračovat dále nebo zda se půjde do školy. Situace se bude odvíjet odtoho, kolik Číst dále…