Testování žáků

Testování ve škole – září 2021Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školyInformace pro školy – prázdninový provoz a režim v září 2021Screeningové testování žáků a studentů školVyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních  

Informace pro ŽÁKY

Od pondělí 24.5.2021 se budeme vzdělávat prezenčně – prostudujte si následující materiály:Režimová opatřeníSouhlas zákonného zástupceInformace k provozu škol

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – aktualizováno

Škola bude konat jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATEM.             Nejpozději 14 dní před konáním př. zkoušky uchazeči obdrží pozvánku k př. zkoušce. Datum konání jednotné přijímací zkoušky, která se bude konat formou písemného testu z matematiky a z českého jazyka, je stanoven: 1. Číst dále…