Plán práce

 

1. pololetí školního roku 2016/2017

září 2016 1. 9. Zahájení školního roku:
8:00 – 2. a 3. ročník
9:00 – 4. ročník
10:00 – 1. ročník
  1. 9. – 7. 9. Maturitní zkoušky – opravný a náhradní termín, didaktické testy, písemná práce CERMAT
  13. 9. Ústní maturitní zkouška – náhradní a opravný termín
  17. 9. – 24. 9. Výukový a poznávací  zájezd do Anglie
  28. 9. Státní svátek
říjen 2016 termín bude upřesněn Historická Praha – exkurze
  28. 10. Státní svátek
  26. 10. a 27. 10. Podzimní prázdniny
listopad 2016 8. 11. Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
  10. 11. Třídní schůzky (od 17 hodin)
  17. 11. Státní svátek
  21. 11. – 2. 12. Odborná praxe P4A, P4B
prosinec 2016 16. 12. Den otevřených dveří (od 10 do 17 hodin)
  termíny budou upřesněny Vánoční trhy Praha, vánoční trhy Drážďany, dějepisná exkurze
  23. 12. – 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny
leden 2017 3. 1. Začátek vyučování po vánočních prázdninách
  Lyžařský kurz – pro minimální zájem žáků se neuskuteční
  30. 1. Klasifikační porada za 1. pololetí (od 16 hodin)

 

 

2. pololetí školního roku 2016/2017

 únor 2017 3. 2. Jednodenní pololetní prázdniny
  20. 2. – 26. 2. Jarní prázdniny
 březen 2017 do 1. 3. Uchazeči: termín doručení přihlášek ze ZŠ
  18. 3. Reprezentační ples
duben 2017 12. 4. Jednotné přijímací zkoušky – 1. termín
  13. 4. – 14. 4. Velikonoční prázdniny
  17. 4. Velikonoce
  termín bude upřesněn Poznávací zájezd Holandsko, Bruggy (nejstarší burza), Lucembursko
  19. 4. Jednotné přijímací zkoušky – 2. termín
  25. 4. Praktická maturitní zkouška
  25. 4. Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
Klasifikační porada P4
  27. 4. Třídní schůzky (od 17 hodin)
  28. 4. Vysvědčení P4
květen 2017 2. 5. – 12. 5. P4 – Didaktické testy, písemné práce CERMAT
  11. 5. a 12. 5. Jednotné přijímací zkoušky – náhradní termíny
  15. 5. – 2. 6. P2 – Odborná praxe
  9. 5. – 27. 5. P3 – Odborná praxe
  16. 5. – 2. 6. P4A, P4B, P4C – Ústní maturitní zkoušky
červen 2017 5. 6. – 9. 6. P3 – Cykloturistický kurz
  bude upřesněno P2, P3 – Postupové testy
  26. 6. Závěrečná klasifikační porada
  30. 6. Vydávání vysvědčení, ukončení vyučování

 

 

 

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.