Testování žáků

Testování ve škole – září 2021Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro školyInformace pro školy – prázdninový provoz a režim v září 2021Screeningové testování žáků a studentů školVyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních