Informace pro ŽÁKY

Od pondělí 24.5.2021 se budeme vzdělávat prezenčně – prostudujte si následující materiály:Režimová opatřeníSouhlas zákonného zástupceInformace k provozu škol

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – aktualizováno

Škola bude konat jednotnou přijímací zkoušku organizovanou CERMATEM.             Nejpozději 14 dní před konáním př. zkoušky uchazeči obdrží pozvánku k př. zkoušce. Datum konání jednotné přijímací zkoušky, která se bude konat formou písemného testu z matematiky a z českého jazyka, je stanoven: 1. Číst dále…

NAŘÍZENÍ Z KHS

Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice v Liberci ze dne 2. 10. 2020. Z opatření vyplývá, že na celém území Libereckého kraje všechny školy pokračují ve standardní výuce, a to s výjimkou zpěvu a tělocviku.